Acces la resurse electronice prin proiectul ANELIS Plus

 

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti beneficiază de acces online la urmatoarele baze de date ştiinţifice, având ca scop susţinerea activităţii de informare şi documentare necesară realizării temelor de cercetare-dezvoltare.

Accesul este permis atat prin autentificarea retelei de calculatoare (pe baza de IP-uri publice) apartinand UPB, cat si prin acces mobil.

Este interzisa încărcarea sistematică sau programatică a unei cantităţi mari de text (ex. utilizarea  roboţilor  automatizaţi sau a altor metode de a încărca în intervale reduse de timp cantităţi mari de texte, rezumate  /  articole în întregime), redistribuirea, tipărirea în scopul serviciilor taxate,  tipărirea sistematică sau transmiterea electronică către persoane sau instituţii neabonate.

Nerespectarea acestor reguli atrage dupa sine suspendarea accesului utilizatorului la resursele electronice abonate, prin blocarea IP-ului folosit.

Prezentarea bazei de date

Ghid de utilizare

http://link.springer.com/

Prezentarea bazei de date

Ghid de utilizare

http://isiknowledge.com

 

Prezentarea bazei de date

Ghid de utilizare

http://www.ieeexplore.ieee.org

 

Prezentarea bazei de date

Ghid de utilizare

http://www.sciencemag.org/journals

 

Prezentarea bazei de date

Ghid de utilizare

https://www.nature.com/