Informatii utile

ACCESUL ÎN BIBLIOTECA este permis tuturor utilizatorilor care poseda Permis de intrare în biblioteca. Acesta se elibereaza de catre biblioteca facultatii la care sunteti înscrisi.*

Acte necesare eliberarii permisului de intrare în biblioteca:

- cerere tip;
- B.I./ C.I.;
- carnet de student vizat pe anul universitar în curs;
- fotografie tip legitimatie.

Permisul de intrare în biblioteca trebuie vizat la începutul fiecarui nou an universitar. Permisul este personal si netransmisibil!

*1. Studentii facultatii Stiinte aplicate se vor adresa bibliotecii profil electric (Biblioteca Centrala, corp C, etaj 3)

2. Studentii facultatii de Inginerie cu predare în limbi straine se vor adresa bibliotecii, astfel:

- studentii de la specializarea Electronica aplicata, Ingineria informatiei, inginerie economica în domeniul electric -Biblioteca profil electric, corp C, etaj 3;

- studentii de la specializarea Inginerie mecanica, Inginerie economica in domeniul mecanic, Stiinta materialelor –Biblioteca profil mecanic, corp C, etaj 2;

- studentii de la specializarea Inginerie chimica – bibliotecii de Chimie Industriala (local Polizu, corp L, cam. 028).

3. Doctoranzii si studentii ERASMUS se vor adresa la Sala de Referinte (Biblioteca Centrala, corp C, parter).

Contact